LOGITECH LENOVO EXTRON
30.3.2021teams, lenovo, logitech, google meet, microsoft, verkkoneuvottelu, verkkokokous, striimaus, streamer, extron, tap, hub 500

Microsoft Teams haltuun

Ko­ti­työ­pis­teel­lä Teams on aika selvä juttu, mutta entäpä Teams kokous­ti­lois­sa?Kotikonttorillla tarvitaan verkkoneuvotteluun vain puhelin, läppäri tai jos oikein haluaa hienostella, ulkoinen web-kamera. Yrityksen kokoustiloissa verk­ko­neu­vot­te­lu­lait­teis­to onkin taas jotain ihan muuta. Vaihtoehtoja on paljon alkaen läppärin USB-porttiin liitettävistä kaiutinpuhelimista isojen kokoussalien monimutkaisiin järjestelmiin. Yhteistä kaikille verk­ko­neu­vot­te­lu­lait­teis­tol­le on päätelaite: kannettava tai kiinteä  tietokone tai erillinen, dedikoitu Teams-ympäristöön (tai vaikkapa Google Meet-ympäristöön - ohjelmistopohjaiset neuvotteluratkaisut ovat varsin paljon samankaltaisia lait­teis­to­vaa­ti­muk­sil­taan) suunniteltu keskusyksikkö. 


Kokoustilojen verk­ko­neu­vot­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia voi alkaa selvitellä olemassa olevan laitteiston kartoituksella. Mitä nykyisen laitteiston lisäksi tarvitaan? Kattoon asennettava USB-kamera kenties? Salimikrofoni, jolla saadaan talteen kaikki salissa puhuttu ääni? Ulkoinen tal­len­nus­mah­dol­li­suus?  


Lukija kaipaa tässä vaiheessa jo konkreettisia ehdotuksia. Siksipä tarjoan tässä muutamia perusratkaisuja kokoustilojen neu­vot­te­lu­rat­kai­sui­hin.


Pieni kokoustila


Microsoft Teams-yhteensopiva päätelaite on hyvä lähtökohta. Silloin kokoushuoneessa on aina valmiina yhteyslaite verkkoneuvotteluun. Teams-keskualaitteita ovat esimerkiksi Logitech TAP ja Lenovo ThinkSmart HUB 500. 


Lenovo ThinkSmart HUB 500 on kokoustilan neuvottelupöydälle tai sivupöydälle asennettava päätelaite. Päätelaite on yhdistetty tilan näyttölaitteisiin HDMI-liitännän kautta. Laitteelle tuodaan haluttaessa mikrofonisignaali ulkoiselta USB-mikrofonilta. Samoin peruslaitteistossa kaiutin ja ulkoinen kamera kytketään USB-liitännällä keskusyksikköön. Voidaan myös käyttää joukkoa erilaisia laiteyhdistelmiä. Niissä on merkistä ja mallista riippuen erilaisia yhdistelmiä mikrofoneja, kaiuttimia ja kameroita, kaikki yhden ja saman USB-kaapelin kautta keskusyksikölle tuotuna.

Toki ThinkSmart päätelaitteessa on myös oma mikrofoni ja kaiutin, jos perustason äänentoisto tilassa riittää.


Käyttäjän läppäriltä voidaan jakaa esitysmateriaalia verkkoneuvotteluun keskusyksikköön liitetyn HDMI-kaapelin avulla.


Myös tilan muu AV-laitteisto, kuten näytöt, projektorit, äänenvoimakkus ja valaistus,  saadaan integroitua Teams-laitteistoon. 


EXTRON LENOVO LOGITECH

Logitech TAP  puolestaan koostuu puolestaan USB-kaapelin päässä olevasta dedikoidusta Teams-päätteestä ja erillisestä keskus-PC:stä, joka usein sijoitetaan tilan näytön yhteyteen. Sieltä on lyhyt matka kaapeloida linjat näytölle, kaiuttimille ja kameralle. Myös Lenovon päätelaitteeseen voidaan liittyä käyttäjän läppärin liitoskaapelilla materiaalin jaloa varten.


Myös TAP saadaan integroitua tilan muuhun AV-tekniikkaan.

EXTRON LOGITECH LENOVO

Isompi kokoustila

Isomman kokoustilan vaatimukset ovat laajempia. Yllä mainittujen keskusyksiköiden lisäksi tarvitaan ehkä varsinaisia salimikrofoneja. Tällöin puhutaan salin kattoon asennetuista digitaalisista mikrofoniyksiköistä. Ne kaapeloidaan salin audioprosessorille, joka purkaa äänisignaalin mikrofoneista ja jakaa sitten lähtevän saliäänen verk­ko­neu­vot­te­lu­lait­teen kautta ulos.

Isommassa tilassa halutaan usein myös saada olemassa olevat vanhat mikrofonit verk­ko­neu­vot­te­lu­käyt­töön.  Apuna myös tässä on tilan audioprosessori, jonne myös vanhat äänilähteet- kuten langalliset ja langattomat mikrofonit -  on kytketty.

Isompaan kokoustilaan hankitaan usein myös striimeri, streamer. Sen avulla saadaan lähetettyä halutulle alustalle, esimerkiksi Youtubeen, Facebookiin tai Vimeoon lähetys kokoustilasta. Usein striimauksessa käytetään hyväksi myös verkkoneuvottelun tarvitsemia laitteita, joten striimauslaitteen lisääminen jo olemassa olevaan verk­ko­neu­vot­te­lu­lait­teis­toon on varsin yksinkertaista.

Isossa kokoustilassa olevia aiemmin asennettuja ns. PTZ-kameroita voidaan hyödyntää myös verkkoneuvotteluun tai striimaukseen. Laitteistoon tarvitaan usein lisälaite, jolla saadaan kameran signaali muutettua USB-muotoon. Striimerille vanhan kameran kuva käy usein sellaisesenaan.

Kuulostaa hankalalta? Ei kannata luovuttaa, osaava AV-alan yritys on auttamassa oikean neuvotteluratkaisun löytämisessä. Ota yhteyttä, niin asia etenee!

Yh­teys­tie­dot

Coaxial OY


Ritalankatu 31

33400

Tampere


coaxial.fi

info@coaxial.fi

huolto@coaxial.fi

© Coaxial OY 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.