dspl.fi kunta-av.fi

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia

Pro­jek­to­rit

Kuinka paljon pro­jek­to­ris­sa tarvitaan valotehoa?
Onko la­ser­pro­jek­to­ri parempi kuin ta­val­li­nen lamp­pu­pro­jek­to­ri?
Heik­ke­nee­kö pro­jek­to­rin valovoima, jos pro­jek­to­ri asen­ne­taan tilan ta­ka­sei­näl­le?
Miten estää esiin­ty­jän häi­käis­ty­mi­nen pro­jek­to­rin edessä?
Kuinka usein pro­jek­to­rin il­man­suo­da­tin täytyy vaihtaa?
Onko DLP-pro­jek­to­ri parempi kuin LCD-pro­jek­to­ri?
Hank­ki­sin­ko näytön vai pro­jek­to­rin?
Voiko vaaleaksi maalattua seinää käyttää pro­ji­soin­tiin?

Näytöt

Minkä kokoinen näyttö neuk­ka­riin?
Iso näyttö vai vi­deo­sei­nä?
Paljonko näyttö painaa?
4k näyttö vai full HD näyttö?
Mikä on kos­ke­tus­näyt­tö?
Kuinka kirkas näyttö on riittävä?
Mitä lii­tän­tö­jä näytössä tarvitaan?
Mitä nits tar­koit­taa?
24/7 näyttö, vai 16/7 näyttö kokous­ti­laan?
Käykö ta­val­li­nen televisio kokous­ti­lan näytöksi?
Kuinka iso on näytön pak­kaus­laa­tik­ko? Mahtuuko näyttö autooni?
Millainen sei­nä­te­li­ne näytölle?
Miten teen kaa­pe­loin­nin neukkarin näytölle?
Miten teen kaa­pe­loin­nin neukkarin näytölle?
Onko in­fo­näyt­tö eri asia kuin ta­val­li­nen näyttö?
Onko näyttöjen laaduissa eroa?
Miten liittyä lan­gat­to­mas­ti näyttöön?

AV-oh­jaus­jär­jes­tel­mät

Mihin AV-oh­jaus­jär­jes­tel­mää tarvitaan?
Millaisia AV-oh­jaus­jär­jes­tel­miä on olemassa?
Kan­nat­taa­ko AV-oh­jaus­jär­jes­tel­mä hankkia?
Millainen on hyvä AV-oh­jaus­jär­jes­tel­mä?
Voiko AV-oh­jaus­jär­jes­tel­män lisätä vanhaan lait­teis­toon?
Eikö AV-oh­jaus­jär­jes­tel­mä ole turha hieno pieneen neuk­ka­riin?
Mitä tehdä, jos AV-lait­teis­to ei toimi oh­jaus­pai­nik­keis­tos­ta tai käyt­tö­päät­tees­tä?
Voiko AV-oh­jaus­jär­jes­tel­mä ohjata neukkarin va­lais­tus­ta, pis­to­rasioi­ta tai val­ko­kan­gas­ta?

Ää­ni­lait­teet

Ovatko ak­tii­vi­kai­ut­ti­met parempia kuin pas­sii­vi­kai­ut­ti­met?
Mitä ovat pendant-kai­ut­ti­met?
Min­kä­lai­nen te­hon­kes­to tarvitaan kokous­ti­lan kai­ut­ti­mil­la?
Ha­luai­sim­me hankkia ko­ti­mai­set kai­ut­ti­met kokous­ti­laan. Onko sellaisia saa­ta­vil­la?
Mikrofoni kiertää. Miten korjata tilanne?
Kaiutin hurisee. Miten hurinan saa pois?
Kokous­ti­las­sa tarvitaan lisää mik­ro­fo­ne­ja. Miten toimia?
Neuk­ka­riin tarvitaan yli­mää­räi­nen ää­ni­lii­tän­tä pu­he­li­mel­le tai table­til­le. Miten yli­mää­räi­nen ää­ni­lii­tän­tä voidaan tehdä?
Kokous­ti­las­sam­me on näyttö, mutta siinä on huonot kai­ut­ti­met. Miten saadaan lisättyä paremmat kai­ut­ti­met edul­li­ses­ti kokous­ti­laan?
Neuk­ka­ris­sa kuuluu HDMI-liitännän kautta tuleva ääni lujempaa kuin VGA-liitännän kautta. Miten saadaan tasattua ää­nen­voi­mak­kuus samaksi VGA:lle ja HDMI:lle?

Neukkarin pöy­tä­kai­vot / lii­tos­ko­te­lot

Mikä on paras ratkaisu neuk­ka­ri­pöy­dän lii­tos­kaa­pe­leil­le?
Neuk­ka­ri­pöy­dän lii­tos­ko­te­lot ovat kalliita. Ovatko ne hintansa arvoisia?
Saako ke­lat­ta­viin lii­tos­ko­te­loi­hin myöhemmin lisättyä uusia lii­tos­kaa­pe­lei­ta?
Voiko neuk­ka­ri­pöy­dän lii­tos­ko­te­loon lisätä USB-la­taus­pis­tok­keen pu­he­li­mel­le tai table­til­le?
coaxial kumppanisi esitystekniikassa

Yh­teys­tie­dot

Coaxial OY


Ritalankatu 31

33400

Tampere


coaxial.fi

info@coaxial.fi

huolto@coaxial.fi

© Coaxial OY 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.